Změna fakturačních údajů

Potřebujete změnit fakturační údaje (odběratele) na vystaveném daňovém dokladu - faktuře? 

Změna fakturační adresy (odběratele) na již vystavené faktuře je možná pouze do 14 dnů od vystavení, a to na základě žádosti kupujícího. Úkon je zpoplatněn částkou 180,- Kč (s DPH), který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem.

Žádosti nebude vyhověno v níže uvedených případech:

  • Jedná-li se o přepis z právnické či fyzické osoby na doklad bez uvedení konkrétního odběratele
  • Uplynulo od vystavení daňového dokladu 14 dnů
  • Neobdržíme vyplněnou žádost o změnu fakturačních údajů
  • Nebude uhrazen administrativní poplatek 180 Kč

Zašlete vyplněnou žádost o změnu fakturačních údajů přes níže uvedený formulář a uhraďte poplatek 180 Kč na číslo bankovního účtu 2001618610 / 2010 a jako variabilní symbol napište číslo faktury. Do poznámky napište poplatek za změnu údajů.

Formulář pro změnu fakturačních údajů ke stažení zde.