Změna fakturačních údajů

Potřebujete změnit fakturační údaje na vystaveném dokladu o koupi? Úplnou změnu fakturačních údajů provádíme nejpozději desátý den následujícího měsíce po vystavení daňového dokladu a po zaslání čestného prohlášení.