Víka kovových krabic SIMON 500 - Série - KOV, SIMON 500