Typy a řazení vypínačů

Řazení č. 1 - spínač jednopólový

nejčastějí používaný vypínač (spínač) s jednou klapkou , který ovládá (světlo, spotřebič) pouze z jednoho místa. Spínač po přepnutí zůstává v dané poloze.

Použítí: většinou pro ovládání světla v místnosti s jedním vchodem jako jsou dětské pokoje, ložnice, koupelna, toaleta, apod. 


Řazení č. 1S - spínač jednopólový se signalizační doutnavkou

vypínač (spínač) s jednou klapkou, který ovládá (světlo, spotřebič) pouze z jednoho místa. Spínač po přepnutí zůstává v dané poloze. V jedné poloze jsou kontakty rozepnuty a elektrický obvod je přerušen (signalizační kontrolka nesvítí) a ve druhé poloze jsou kontakty sepnuty a elektrický obvod je uzavřen (spotřebič zapnutý a signalizační světlo svítí). 

Použítí: ovládání spotřebiče nebo světla, kdy potřebujete mít přehled, že je zařízení zapnuto nebo vypnuto. Například světlo a spínač se nenachází ve stejném prostoru (osvětlení terasy, sklepních prostor, apod.)


Řazení č. 1So - spínač jednopólový s orientačním (trvalým) osvětlením

vypínač (spínač) osazený doutnavkou nebo LED s jednou klapkou, který ovládá (světlo, spotřebič) pouze z jednoho místa. Spínač po přepnutí zůstává v dané poloze.  Orientační doutnavka nebo LED osazená ve spínači může způsobovat blikání úsporných světelných zdrojů. V takovém případě je zapotřebí použít kompenzátor úsporných žárovek a LED, který eliminuje blikání.

Použítí: ovládání spotřebiče nebo světla z jednoho místa, kdy osvětlení vypínače trvale svítí (i při vypnutém stavu) a zlepšuje tak orientaci ve tmě. Vhodný do chodeb bytových domů, společných prostor, apod.


Řazení č. 2 - spínač dvoupólový (málo používaný spínač)

vypínač (spínač) s jednou klapkou, který ovládá dva obvody současně. Vypínač je zapojen do obvodu obou napájecích vodičů a po přepnutí zůstává v dané poloze.  

Použítí: slouží k dvoupólovému zapínání a vypínání světelného obvodu


Řazení č. 3 - třípólový vypínač 

vypínač (spínač) s jednou klapkou, který má tři vstupy a tři výstupy společně ovládané. Spínač po přepnutí zůstává v dané poloze.  

Použítí: například v kuchyních k vypínání elektrických spotřebičů jako je varná deska, sporák, apod.


Řazení č. 4 - hotelový spínač (skupinový)

vypínač (spínač) se již delší dobu nevyrábí a používal se ve starších elektroinstalacích. 


Řazení č. 5 - vypínač sériový "lustrák"

dva vypínače se společným vstupem, který ovládá dvě světla samostatně z jednoho místa. Vypínač máš dvě klapky, které po přepnutí zůstávají v dané poloze.

Použítí: ovládání dvou světelných okruhů v jedné místnosti jako například lustr (dvojramenný) v obývacím pokoji nebo v koupelně hlavní světlo a třeba osvětlení zrcadla, apod.


Řazení č. 6 - přepínač střídavý "schodišťák"

vypínač s jednou klapkou, má jeden společný přívod a dva vývody. Slouží k ovládání jednoho světelného obvodu (žárovky nebo více žárovek zapojených paralelně) dvěma přepínači. Vypínač po přepnutí zůstává v dané poloze. 

Použítí: používá se například k osvětlení schodišť a chodeb, kdy na jedné straně se jedním vypínačem"schodišťákem" světlo zapne a na druhé jiným vypne


Řazení č. 6 So - přepínač střídavý "schodišťák" s orientačním osvětlením

vypínač s jednou klapkou a orientačním osvětlením (doutnavkou), které svítí, je-li připojený obvod odpojen. Má jeden společný přívod a dva vývody. Slouží k ovládání jednoho světelného obvodu (žárovky nebo více žárovek zapojených paralelně) dvěma přepínači.

Použítí: používá se například k osvětlení schodišť a chodeb, kdy na jedné straně se jedním vypínačem"schodišťákem" světlo zapne a na druhé jiným vypne.


Řazení č. 7 - přepínač křížový "křížák"

vypínač s jednou klapkou, má oddělené dva vstupy a dva výstupy pro každý vstup, celkem tedy 4 výstupy. Slouží na místech, kde je potřeba ovládat světlo z více než dvou míst. Vkládá se mezi dva spínače s řazením 6 nebo více spínačů s řazením 7.  

Použítí: používá se například k osvětlení větších schodišť v bytových domech