Vypínač se signalizačním podsvětlením, řazení 1S

Jednopólový vypínač se signalizačním modrým podsvětlením (indikuje zapnutý stav) má jen jeden vstup a jeden výstup a je určen k jednopólovému zapínání a vypínání elektrického obvodu (jeden okruh). Tímto vypínačem ovládáme jeden spotřebič, zařízení, přístroj, apod. nebo skupinu spotřebičů pouze z jednoho místa. Funguje stejně jako třeba vypínače instalované na lampách, přívodních kabelech, různých zařízeních, apod. kdy v jedné poloze jsou kontakty rozepnuty a elektrický obvod je přerušen (signalizační kontrolka nesvítí) a ve druhé poloze jsou kontakty sepnuty a elektrický obvod je uzavřen (spotřebič zapnutý a signalizační světlo svítí).