Vypínač jednopólový, řazení 1 - Nature

Jednopólový vypínač, řazení 1 má jen jeden vstup, jeden výstup a je určen k jednopólovému zapínání a vypínání například světelného obvodu (jeden okruh). Tímto vypínačem ovládáme jeden spotřebič, žárovku, zařízení, apod. nebo skupinu spotřebičů pouze z jednoho místa. Ve většině případů se používá pro ovládání světelného okruhu v místnostech s jedním vchodem jako jsou pokoje, koupelna, WC, apod. Funguje stejně jako třeba vypínače instalované na lampách, přívodních kabelech, apod., kdy v jedné poloze jsou kontakty rozepnuty a elektrický obvod je přerušen a ve druhé poloze jsou kontakty sepnuty a elektrický obvod je uzavřen (světlo svítí, spotřebič zapnutý).