Zmena fakturačných údajov

Potrebujete zmeniť fakturačné údaje (odberateľa) na vystavenom daňovom doklade - faktúre? 

Zmena fakturačnej adresy (odberateľa) na už vystavenej faktúre je možná iba do 14 dní od vystavenia, a to na základe žiadosti kupujúceho. Úkon je spoplatnený čiastkou 8 € (s DPH), ktorý slúži na úhradu viacerých nákladov spojených s týmto úkonom.

Žiadosti nebude vyhovené v nižšie uvedených prípadoch:

  • Ak ide o prepis z právnickej či fyzickej osoby na doklad bez uvedenia konkrétneho odberateľa
  • Uplynulo od vystavenia daňového dokladu 14 dní
  • Neobdržíme vyplnenú žiadosť o zmenu fakturačných údajov
  • Nebude uhradený administratívny poplatok 8 €

Zašlite vyplnenú žiadosť o zmenu fakturačných údajov cez nižšie uvedený formulár a uhraďte poplatok 8 € na číslo bankového účtu 2601618614 / 2010 , IBAN: CZ5120100000002601618614 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX a ako variabilný symbol napíšte číslo faktúry. Do poznámky napíšte poplatok za zmenu údajov.

Formulár pre zmenu fakturačných údajov na stiahnutie tu.