Zmena fakturačných údajov

Potrebujete zmeniť fakturačné údaje na vystavenom doklade o kúpe? Úplnú zmenu fakturačných údajov vykonávame najneskôr desiaty deň nasledujúceho mesiaca po vystavení daňového dokladu a po zaslaní čestného vyhlásenia.