Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je písomné uistenie o tom, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v EU a že bol dodržaný stanovený postup pri posúdení zhody.

K zakúpeným produktom poskytujeme vyhlásenie o zhode po vyplnení príslušného formulára.