Veká kovových krabíc SIMON 500 - Séria - KOV, SIMON 500