Súhlas so zasielaním noviniek a zliav

Udeľujete týmto súhlas firme Eltasat Group s.r.o., Šerkovice 66, Tišnov 66601, IČ: 29314321, ďalej len "Správca", aby v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mail

Vaše osobné údaje využívame za účelom zasielania obchodných oznámení a ponuky produktov a služieb poskytovaných našou firmou. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a akcie zaujímajú. Ak nie ste zákazníkom zasielame newslettre výhradne na základe tohto súhlasu.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad odhlásením v newsletteru alebo zaslaním emailu na obchod@zasuvka.eu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov