Reklamácia tovaru

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu u spotrebného tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Bezplatné odstránenie vady zaistí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu; maximálne však do 30 dní. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa lehota k uplatneniu práv z chybného plnenia predlžuje o dobu, ktorú bol tovar v reklamačnom konaní. Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou tovaru za nový, začne lehota plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru

1. Vyplňte prosím nižšie uvedený reklamačný formulár.

2. Tovar riadne zabaľte, aby bolo chránené proti poškodeniu pri preprave a priložte kópiu dokladu o kúpe na ktorý napíšete číslo reklamácie. Ak nemáte možnosť vytvorenia kópie dokladu o kúpe, stačí keď vložíte do zásielky lístoček na ktorý napíšete svoje meno, telefón a číslo reklamácie.

3. Dostanete email v ktorom Vám oznámime postup odoslanie reklamovaného tovaru na našu adresu..


Pre "vrátenie tovaru" v 14-dňovej lehote použite iba formulár na to určený, ktorý nájdete tu.

V prípade vyplnenia reklamačného formulára ako "vrátenie tovaru" nebude akceptované !!