Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1.

Počas 14 dní máte právo od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2.

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, ktoré Vás alebo Vaše určenej tretej osobe prevzatia tovaru.

1.3.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť Eltasat Skupiny s. r. o., Nádražní 1797, 66601 Tišnov, IČ: 29314321, e-mail: zasuvka@eltasat.cz vo forme jednostranného právneho aktu (napríklad listom zaslané poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený model odstúpenie od zmluvy forme.

1.4.

Dodržiavať lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy, je postačujúce, ak chcete poslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Následky odstúpenia od zmluvy

2.1.

Ak ste odstúpiť od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručená späť vrátenia tovaru, spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy , všetky platby, ktoré sme dostali od vás, vrátane poštovného (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvolený spôsob dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardné dodanie do nami ponúkaných).

Pre náhradu používame rovnaké platobné prostriedky, ktoré ste používali(a) na vykonanie počiatočnej transakcie, ak ste výslovne súhlasili(a) inak. V každom prípade Vám nebude účtovať ďalšie náklady.

Platbu späť po obdržaní vráteného tovaru, alebo ak môžete preukázať, že ste tovar zašle(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2.

a) Doručenia tovaru,

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy, alebo ju poslať späť. Lehota je zachovaná, ak posielate tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ste povinný znášať náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Nesiete zodpovednosť len za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z manipulácia s tovarom iným spôsobom, než to, ktoré je potrebné oboznámiť sa s povahou a vlastnosti tovaru, vrátane jeho funkčnosť.