Elektroinštalačné krabice

Elektroinštalačné krabice slúži, ako názov napovedá, k distribúcii elektrického napájania. Takáto elektrická skriňa nielen distribuuje napájanie do všetkých požadovaných elektrických obvodov, ale slúži aj k úplnej kontrole nad nimi. Mohlo by sa zdať, že konštrukčné rozvádzač, tj. Takzvaná elektroinštalačné krabice, nemá inú úlohu ako zapínať a vypínať elektrinu. Má však oveľa väčší potenciál a vyžaduje sa od nej oveľa viac. Predovšetkým venujte pozornosť bezpečnosti.

Elektrické rozvodné krabice sa používajú na ochranu inštalačných káblových spojov a na montáž elektrických zásuviek a konektorov. Ponúkame krabice na omietku a pod omietku, ktoré zaisťujú väčšiu bezpečnosť inštalácie a celej budovy. Nájdete tu výrobky určené na montáž do moderných elektrických inštalácií, najmä s využitím automatizačných prvkov. Majú ďalší priestor pre inštaláciu elektronických modulov, napríklad pre ovládanie osvetlenia alebo roliet. Výrobky majú rôzne priemery, ktoré možno ľahko prispôsobiť inštalačným potrebám danej budovy. Pri výbere stojí za to venovať pozornosť správne zvolené úrovni ochrany - ponúkame okrem iného produkty pre inštalácie vyžadujúce ochranu IP44 a IP55.