Reklamace zboží

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Bezplatné odstranění vady zajistí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu; maximálně však do 30 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta k uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, začne lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Jak postupovat při reklamaci zboží

1. Vyplňte prosím níže uvedený reklamační formulář.

2. Zboží řádně zabalte, aby bylo chráněno proti poškození při přepravě a přiložte kopii dokladu o koupi na který napíšete číslo reklamace. Pokud nemáte možnost vytvoření kopie dokladu o koupi, stačí když vložíte do zásilky lísteček na který napíšete svoje jméno, telefon a číslo reklamace.

3. Obdržíte email ve kterém Vám sdělíme postup odeslání reklamovaného zboží na naši adresu.


Pro "vrácení zboží" ve 14-ti denní lhůtě použijte pouze formulář k tomu určený, který naleznete zde.

V případě vyplnění reklamačního formuláře jako "vrácení zboží" nebude akceptováno !!