Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je písemné ujištění o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

K zakoupeným produktům poskytujeme prohlášení o shodě po vyplnění příslušného formuláře.